Kam na príjemnú túru v okolí Topoľčian? Hrdovická

IMG_0006Prírodná rezervácia Hrdovická sa nachádza na západných svahoch pohoria Tríbeč,  neďaleko obce Čeľadince v Topoľčianskom okrese. Vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu bola v roku 1982.

Geologické podložie tvoria spodnotriasové kremence (druhohory). Vlastné územie zaberá ostrý skalný hrebeň orientovaný v smere juhozápad-severovýchod ako aj priľahlé svahy. Nadmorská výška, v ktorej sa Hrdvocická nachádza je v rozpätí 320 – 470 m n/m. Sklony svahov sú 10°-20°, v hrebeňovej časti až okolo 40°. Pôdy, ktoré sa tu nachádzajú tvoria najmä rankrová pôda, resp. nevivinuté pôdne typy, v južnej a juhovýchodnej časti na miernejších svahoch prevládajú podzolové pôdy. Sú silne skeletnaté (štrkovité až kamenité), piesočnaté, presychavé, plytké, alebo len mierne hlboké, minerálne veľmi slabé. Na kyslom kremencovom podloží sú v hrebeňovej časti lokality vyvinuté rastlinné spoločenstvá skalných stepí a lesostepí, ktoré smerom nadol,  pod hrebeňom prechádzajú do lesných spoločenstiev. Z drevín tu nájdeme najmä dub zimný, ale aj breza, mukyňa, javor poľný a miestami cer. Z krovín sú zastúpené drieň, borievka ruža, hloh, bršlen, ale i vtáčí zob, či trnka. Na severe sa nachádzajú spoločenstvá hrabových javorín. V bylinnej vrstve sú najviac zastúpené cesnačka lekárska, veronika brečtanolistá, pľúcnik horský najmäkší. V spoločenstvách skalnej stepi a lesostepi časti  v bylinnej  nájdeme vres obyčajný, kručinka chlpatá, kručinka farbiarska, metlica krivoľaká a na menších plochách esteticky výrazný prutnatec metlovitý.

IMG_0004Mimoriadne významným druhom týchto spoločenstiev s pomerne vysokým zastúpením je subatlantický druh hrdobarka páchnuca, ktorá v pohorí Tribeč dosahuje východnú hranicu rozšírenia a na Slovensku sa inde nevyskytuje. Zo živočíchov je významné zastúpenie chránených druhov jašterice obyčajnej a jašterice zelenej. Z motýľov tu žije vidlochvost feniklový.

Územie je tiež významné i z hľadiska krajinárskeho, a to ako výrazne vystupujúci ostrý skalný hrebeň v okolitej, mierne modelovanej krajine. Ak sa doma nudíte, neviete vymyslieť program pre deti, neviete si nájsť super miesto pre fotografiu, určite sa sem zájdite pozrieť. Naskytne sa vám pohľad na nitrianske pahorkatiny, či výhľad na okolité obce. Môžete vidieť hrad Oponice alebo aj hrad Gýmeš. Výstup na Hrdovickú sa dá uskutočniť z viacero miest, chodníky sú síce neznačené, najľahšia trasa vedie z obce Čeladince, prípadne cez takzvaný Holý vrch v smere od Solčian a Nitrianskej stredy. Ak by vás nebavila pešia turistika s kľudným svedomím vezmite aj bicykel a spravte si menšiu cykloturistiku po okolí.