ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ART BRUT & ZBERATEĽSTVO V UMENÍ S PAVLOM KONEČNÝM

V roku 2017 = 30. výročie Galérie umelcov Spiša!

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ART BRUT & ZBERATEĽSTVO V UMENÍ S PAVLOM KONEČNÝM, 17.00 – 19.30

Večer v galérii / otvorené všetky expozície, 17.00 – 19.30

Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, www.gus.sk

Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ART BRUT & ZBERATEĽSTVO V UMENÍ S PAVLOM KONEČNÝM

Večer v galérii: otvorené stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica a  aktuálne výstavy Symfónia pre päť zmyslov, Od insity k Art Brut, Pavel Konečný (CZ): Svet outsiderov  

Termín / čas podujatia:                     26. 4. 2017, streda, 17.00 –  19.30 hod

Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie.

Podujatie je súčasťou sprievodných programov k aktuálnej výstave Od insity k Art Brut a realizované vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Od 17.00 v koncertnej sále galérie, s voľným vstupom pre verejnosť:

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ART BRUT & ZBERATEĽSTVO V UMENÍ S PAVLOM KONEČNÝM

Galéria umelcov Spiša uvádza ďalšiu zo sérií umeleckých dialógov v r. 2017, reflektujúcich aktuálne výstavy.

Počas “galerijnej stredy” budeme sprístupnení verejnosti od 9.00 do 19.30.

Výstava Od insity k Art Brut z unikátnej 45-ročnej zbierky českého zberateľa Pavla Konečného z Olomouca, mapuje prejavy a interpretácie naivného umenia, folk art a art brut v dielach  51 marginálnych autorov z 8 krajín: Česka, Slovenska a krajín strednej Európy: Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Belgicko, Nemecko, Holandsko.

Cyklus Rozhovory o  umení prezentuje zbierky českého zberateľa spontánneho umenia v spojení s komen-tovanou prehliadkou aktuálnej výstavy „Od insity k Art Brut”, ukážkou z filmového festivalu „Art Brut Film Olomouc 2017” a uvedením novej publikácie „Atlas spontánneho umění”.

Zbierka Pavla Konečného je zameraná na neprofesionálne umenie a má charakter celoživotného hľadania tvorivých osobností – „umelcov čistého srdca“, ktorých fantázia, citová hĺbka a originálny životný postoj sa odráža v ich dielach. Pavel Konečný (CZ, nar. 1949) začal so zberateľskou aktivitou už ako študent v roku 1972, neskôr ako vedúci a dramaturg Divadla hudby v Olomouci a ako riaditeľ pracoviska Národného pamiatkového úradu v Olomouci. Vo svojej profesionálnej praxi objavoval, sprostredkovával a popularizoval tvorbu výrazných osobností z okruhu ľudového, naivného umenia a art brut formou výstav, podujatí, publikácií a filmov: každoročne organizuje festival Art Brut Film v Olomouci. V súčasnosti jeho zbierka pozostáva z cca 500 diel od viac než 50 autorov z krajín Európy, čím sa považuje za jednu z najväčších a najkvalitnejších zbierok tohto zamerania v Česku a na Slovensku. V poslednej dobe sa okrem mapovania tvorby spontánnych umelcov v ČR a SR zameriava na dokumentovanie  okrajových javov výtvarného umenia v Taliansku.