Topoľčany – “včera” a dnes…

TOP 17Topoľčany sú malým mestom, ktoré leží na severe Nitrianskeho kraja. Pod okres Topoľčany spadá 153 obcí s celkovým počtom 71 847 obyvateľov. Okolie tohto malého okresného mesta ohraničuje zo severu Považský Inovec, so severovýchodu Strážovské vrchy a na juhu pohorie Tríbeč. Cez mesto preteká rieka Nitra a potok Chotina.

Prvá písomná zmienka o Topoľčanoch je z roku 1173. V roku 1334 boli Topoľčany v zápisoch spomenuté po prvý krát ako mesto, avšak pramene hovoria, že boli osídlené už v staršej dobe kamennej. V jedenástom storočí boli trhovým a mýtnym miestom, čo zodpovedalo faktu, že Topoľčany mali v historickom ponímaní veľmi významnú polohu. Ako plynuli roky, tak sa Topoľčany stali po bohatých historických udalostiach v osemnástom storočí významným obchodným strediskom. V meste prebiehalo 9 jarmokov a týždenné trhy. V 1850 boli sídlom slúžnovského okresu v nitrianskej župe, čo obnášalo postavenie významných historických budov ako boli budova okresného súdu, slúžnovský úrad, župná nemocnica, železničná stanica, ale aj hotel Koruna. Toto obdobie v meste významne ovplyvnil rod Stummerovcov.

DSC_1882Vplyv rokov je na meste dostatočne vidieť, zachovalo sa tu množstvo pamiatok, ktoré dodnes tvoria siluetu mesta.  Najvýznamnejšou, resp. najväčšou kultúrnou pamiatkou a dominantou námestia  je kostol nanebovzatia panny Márie – patrí medzi sakrálne pamiatky. Tvorí centrum mesta, resp. je umiestnený v strede historického námestia. Námestie plnilo v minulosti trhovú funkciu. Prvá písomná zmienka o ňom je už z roku 1285, avšak kostol v roku 1731 vyhorel, mesto kostol rýchlo obnovilo, ale nanešťastie v meste vypukol požiar ešte väčších rozmerov, následne bol postavený barokový kostol a v roku 1740 bol vysvätený. Súčasnú podobu nadobudol kostol v rokoch 1792 až 1802. V roku 1802 bol kostol zasvätený nanebovzatiu p. Márie. V roku 1860 bola ku kostolu pristavaná lurdská jaskyňa.  Námestie dopĺňajú sochy svätých, ktoré prežili nájazdy Turkov, obe svetové vojny aj okupáciu ruskými vojskami: Immaculata – nepoškvrnené počatie panny Márie, Sv. Florián, ktorý bol patrónom mesta po požiaroch, sv. trojica pred farou, sv. Ján Nepomucký v južnej časti námestia. DSC_1868Ďalšou z pamiatok je radnica, v minulosti nazývaná aj mestský dom. Táto secesná stavba z roku 1911 si dodnes zachovala svoj ráz – mohutná strecha s vežičkou v strede. Jej postavenie odhlasovala mestská rada v roku 1909. V minulosti plnil mestský dom úlohu vážnice, to znamenalo, že sa tu uchovávali platné miery a váhy, ktoré boli významné pri sporoch a meraniach, ktoré prebiehal počas trhov a jarmokov, nakoľko Topoľčany boli významný trhovým mestom. Radnica bola objektívnym miestom, v minulosti bola sídlom richtára a taktiež aj mestskej rady. Južnú hranicu mesta Topoľčany tvorí Kalvária postavená v roku 1853 v neogotickom slohu a v roku 1856 bola kaplnka slávnostne posvätená, na tejto udalosti sa podľa záznamov zúčastnilo až 20 000 veriacich. Kalváriu tvorí 14 zastávok krížovej cesty v podobe kaplniek a hlavná kaplnka nad prameňom na ktorý sa viaže povesť o zázračnej vode. O postavenie tohto miesta sa zaslúžil dekan Vincent Kubica, veriaci a občania Topoľčian. Postupom rokov však aj Kalvária potrebovala nevyhnutnú renováciu a tak pribudol na vrchu kalvárie murovaný baldachýn s monumentálnou sochou.

Mesto Topoľčany má však množstvo ďalších pamiatok, ktoré stoja za zmienkou, ako sú meštianske domy na Štúrovej ulici, Hollého ulici, Čsl. Armády, Stummerovej ulici ale aj nemocnica, na postavení ktorej sa významne podieľal barón Stummer. Ďalšou z významných pamiatok je aj kaplnka na Krušovskej ulici, či vila na Pílskej ulici, ako aj vila s parkom pod Kalváriou, či vila na ulici 17. Novembra. Pamiatkou, ktorá sa nedá nespomenúť je židovský cintorín, ktorý vznikol v roku 1880 a v súčasnosti je jedinou pamiatkou na židov v Topoľčanoch, ktorí v minulosti tvorili 1/3 obyvateľov mesta Topoľčany.