Ako si pripraviť kvalitný a dobrý kompost?

stiahnuťV tomto článku vám prinášame pár dobre mienených rád ako na kompostovanie. V prvom rade by sme si mali vysvetliť čo to ten kompost vlastne je? Definícia znie, že kompostovanie – to je človekom riadený a kontrolovaný proces pri ktorom za prístupu vzduchu z biologických odpadov vplyvom živých organizmov vzniká kompost, respektíve organická hmota, ktorá je vhodná na využitie pri pestovaní rastlín. Kompostovanie je vlastne cielený proces výroby organickej hmoty – resp. kompostu. Môžeme si to však vysvetliť aj oveľa jednoduchšie. Kompostom je to, čo vznikne zo zmesi záhradného a domáceho odpadu.

Pri kompostovaní je potrebne dodržiavať niekoľko pravidiel. Veľmi dôležité je vytvoriť podmienky pre činnosť a rozvoj mikroorganizmov a organizmov, ktoré sú potrebné pri kompostovaní a popri tom by sme mali dodržať tieto štyri základné pravidlá kompostovania:

  • Dôležité je, aby bola zvolená správna veľkosť kompostovaného materiálu
  • Kompostujeme a miešame všetky materiály
  • Zabezpečujeme dostatočný prísun vzduchu
  • Zabezpečujeme správnu vlhkosť

Založiť kompost nie zložité, len je potrebné dodržiavať niekoľko dôležitých zásad. Mohli by sme začať tým,čo je vhodné alebo nieje vhodné na kompostovanie. Odpady, ktoré sa smú kompostovať by sme mohli rozdeliť do troch skupín a to na tie ktoré sú vhodné na kompostovanie (teda patria do kompostu), tie ktoré sú podmienečne vhodné na kompostovanie (po úprave sa smú použiť do kompostu) a tie, ktoré sú nevhodné na kompostovanie (nepatria do kompostu).

Tie odpady ktoré sú vhodné na kompostovanie, je možné použiť bez nejakej ďaľšej úpravy. V podstate sa jedná o bioodpad z kuchyne sú to napríklad rastlinné zvyšky, zvyšky jedál, škrupiny z vajec, z domácnosti (kvety, zemina z kvetináčov), zo záhrady (pokosená tráva, ovocie – zelenina, pozberové zvyšky, lístie), z chovu (hnoj, hnojovica, močovka z chovov, zajacov, koní). Skupinu materiálov podmienečne vhodných na kompostovanie tvoria odpady, ktoré sú vhodné na kompostovanie po úprave. Môžu to byť napríklad rastliny napadnuté chorobami a parazitmi, buriny s vyzretými semenami a niektoré druhy burín rozmnožujúce sa koreňmi, ale aj chemicky ošetrené rastliny. Posledná kategória odpadov je skupina nevhodných odpadov na kompostovanie – nerozložiteľné odpady, teda tie ktoré do kompostu použiť nemôžeme.

A aké výhody nám prináša kompostovanie? Prečo si pripraviť domáci kompost?

Je ich hneď niekoľko, znižuje sa množstvo odpadov, spolu s tým aj množstvo skleníkových plynov. Ďalšou z množstva výhod kompostovania je, že sa udržujú alebo aj vylepšujú chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy ako aj obohacovanie pôdy o organické látky a humus. Tým že použijeme kompost zabezpečíme dostatok živín pre zlepšenie vlastností pôdy, podporíme biologickú činnosť pôdy, v neposlednom rade aj zvýšime výnosy. Ďaľšou z mnoho výhod kompostu je vplyv na kvalitu pestovaných plodín. Ak chceme vysádzať priesady, stromy, či kry tak sa použitím kompostu zvyšuje možnosť lepšieho zakorenenia.

Kde a ako si postaviť kompostovisko?                                                 

compost-419261_960_720Pri dodržaní základných zásad to hravo zvládnete vo vašej záhradke aj vy. Kompostovisko by sme nemali postaviť v blízkosti vodného zdroja, respektíve pitnej vody. Taktiež by kompostovisko nemalo byť umiestnené na priamom slnku, alebo na veternom mieste, je to z dôvodu toho, že kompost by nám mohol vysychať. Máme však viacero možností ako postaviť kompostovisko. Jedným z najlacnejších spôsobov je postaviť si hrobľu – je to najlacnejší spôsob kompostavania, nepotrebujeme žiaden zásobník, materiál len upravíme do požadovaného tvaru. Alebo ak máme menej miesta, tak môžeme využiť zásobník – kovový, betónový a kamenný, drevený, plastový či pripravený z pletiva.