KRISTÍNA FIALOVÁ : ,,TAKÉ PRIANIA SA PLNIA”

Rýchlo sa rozvíjajúca kariéra violistky Kristíny Fialovej je už ozdobená vavrínmi z medzinárodných súťaží, debutom v Tonhalle Zürich i na významných svetových festivaloch. V skúsenom klaviristovi Igorovi Ardaševovi našiel jej živý temperament ideálneho partnera. Svoj album s príznačným názvom Czech Viola Sonatas naplnila dielami Bohuslava Martinů, Karla Husu, Viktora Kalabisa a Jindřicha Felda. Vycibrený vkus Kristíny Fialovej korešponduje s jej interpretačným prístupom k zvoleným skladbám. O jej objavnej nahrávke, prvej pre vydavateľstvo Supraphon, sme sa v krátkosti porozprávali a odhalili netušené súvislosti.

Kristína, bolo obtiažne vyberať repertoár pre album Czech Viola Sonatas?

photo_Fialova_ArdasevDramaturgia môjho nového albumu je postavená na základe prepojenia štyroch skladateľov. Bohuslav Martinů bol predchodcom a veľkou inšpiráciou pre Jindřicha Feldu, Viktora Kalabise a Karla Husu. Predovšetkým Viktor Kalabis z diela Martinů veľmi čerpal, taktiež mnoho rokov pôsobil v Nadácii Bohuslava Martinů a zaslúžil sa o veľkú propagáciu jeho diela u nás aj vo svete.

Skladatelia Feld, Kalabis a Husa boli spolužiaci z Pražského konzervatória a Akadémie múzických umení v Prahe, kde študovali v triede Jaroslava Řídkeho. Prvotný impulz vzniku tohto CD vzišiel od pani profesorky Zuzany Ružičkovej, ktorá prejavila prianie, aby som nahrala Sonátu Viktora Kalabise. Také priania sa plnia!

Pri študovaní známej skladby, ktorá už bola veľakrát koncertne prevedená a aj nahratá, je obtiažne nenechať sa ovplyvniť a vytvoriť si svoje vlastné hudobné poňatie. Výhodou nikdy nenahraného diela je pomyselne nepopísaný list interpretačných nánosov. Mali sme s Igorom Ardaševom veľkú slobodu pri vytváraní vlastnej hudobnej predstavy. A to je veľmi zaujímavá práca.

Prečo ste oslovili na spoluprácu práve klaviristu Igora Ardaševa?

Igor Ardašev už dlho patrí medzi európsku špičku a je známy taktiež ako veľmi zaujímavý a inteligentný interpret s nenapodobiteľným talentom pre polyfóniu. Preto ma lákala spolupráca pri nahrávaní nových skladieb práve s ním. Bola som veľmi rada, keď moju ponuku na spoluprácu prijal. Práca s ním je skvelá hudobná škola. Je vždy bezchybný, precízny a má dokonalé koncepčné myslenie.

Aké máte aktuálne koncertné plány?

V tomto roku ma čaká turné s Mannheiským komorným orchestrom, séria koncertov s nemeckým Bosch orchestrom a koncerty napríklad s Plzeňskou filhármoniou, Filhármoniou Bohuslava Martinů či s Pražským komorným orchestrom. Vystúpim taktiež na koncertoch v Dánsku, Nemecku, Estónsku, Rakúsku, Taliansku, Rusku a na turné v Číne. S Igorom Ardaševom sa chystáme predviesť časť repertoáru z nášho nového albumu na festivale Emy Destinnovej.

 ZDROJ : SUPRAPHON / SOUL FOR SHOW 2017