ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: PIATA STRANA SVETA

Miesto: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk

Názov podujatia:                             ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Piata strana sveta  

Termín podujatia:                           11. 06. 2015, štvrtok 17.00 –  18.30 hod

Projekt Galérie umelcov Spiša ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia, nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie.

gusGaléria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série Rozhovorov o umení, zamerané k aktuálnej výstave Piata strana sveta. Prednáška a beseda k aktuálnej výstave s hosťujúcim kurátorom Mgr. Jozefom Ridillom zo Šarišskej galérie v Prešove. O unikátnej výstave, ktorá sa zameriava na prezentáciu diel moderného slovenského maliarstva, reflektujúcich kategóriu baladickosti v jej rozmanitých názorových polohách, od symbolistických diel prelomu storočí cez “ortodoxne” baladickú neskorú tvorbu Miloša Alexandra Bazovského a diel autorov spätých s nadrealistickým hnutím Avantgarda 38, až po subjektívne transpozície pôvodného ideového východiska v diele povojnových modernistov.

Sprievodný program:

↘ Večer v galérii / 9.00 ‒ 19.00. Otvorené všetky galerijné expozície  Terra Gothica, Jozef Hanula, Záhrada umenia a aktuálne výstavy Piata strana sveta, Škola – základ života?

Vstupné: štandardné; €2,30 Skladačka Piata strana sveta

www.gus.sk